ERGOSITTER ÄR DOKUMENTERAT EFFEKTIV MOT RYGGBESVÄR.

Ergositter har vetenskapligt stöd för sina produkter via publicerad forskning och har uppmärksammats i olika media såsom Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Tv3-Nyheterna, Applied Ergonomics, tidningen hälsa Nr 4, Ergonoma Journal nr 26 m.fl.

2009
BMC Musculoskeletal Disorders 2009;10.17.
Biomechanical effects of sitting with adjustable ischial and lumbar support on occupational low back pain: evaluation of sitting load and back muscle activity. Published 2009 Feb 5, doi: 10.1186/1471-2474-10-17.

2016
Belönad med Stockholmsstads innovationsstipendium 2016.

Vetenskapen bakom Ergositter komforten för ryggen

Ergositter stolens unika delade sits förebygger effektivt ryggvesvär- och botar och lindrar en rad olika typer av redan uppkomna ländryggsbesvär, se referenser nedan.

REFERENSER